JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

มีผู้ชม 475 ครั้ง
Bioline
ชุดตรวจสารเสพติด Bioline THC Card 40T (แบบตลับ) สำหรับ ตรวจกัญชา

ยี่ห้อ : Bioline

รุ่น : -

รายละเอียด : ไบ โอไลน์ ทีเอชซี การ์ด เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหากัญชาในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 50 นก./มล. ขึ้นไป เป็นชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี แบบขั้นตอนเดียว บรรจุ 40 ชิ้นต่อกล่อง การทดสอบนี้ให้ผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการผลยืนยันแน่นอน ต้องนำวิธีทางเคมีที่มีความจำเพาะมากกว่ามาใช้ เช่น Gas Chromatography / Mass Spectrophotometry ( GC/MS) เมื่อผลการตรวจเบื้องต้นเป็นบวก ควรนำการพิจารณาอาการทางคลินิกและการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญมาประกอบกับผล การทดสอบ

วิธีการทำการทดสอบ : วางตลับทดสอบและปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้อง (20-30 °C) ก่อนทำการทดสอบ และซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีกขาด
  1. นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
  2. หยดปัสสาวะโดยใช้หลอดหยดที่เตรียมให้ 4 หยด ที่หลุมตัวอย่าง (S) โดยรอหยดแรกซึมก่อน จึงหยดหยดต่อไป
  3. อ่านผลที่เวลา 5 นาที

การแปลผล : ผลลบ
มี แถบสีแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุม (C) และแถบตรวจ (T) โดยไม่คำนึงถึงความเข้มของแถบสี แสดงว่าไม่มีกัญชาและเมตาบอไลท์อยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

ผลบวก
มี แถบสีแดงปรากฏขึ้น บริเวณแถบควบคุม (C) เพียง 1 แถบ ไม่ปรากฏแถบสีบริเวณแถบตรวจ (T) แสดงว่ามีปริมาณกัญชาและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

แปลผลไม่ได้
ปรากฏ เฉพาะแถบตรวจ (T) หรือไม่ปรากฏแถบสีใดๆ อาจเป็นเพราะทำการทดสอบผิดวิธี หรือตลับทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้ตลับทดสอบอันใหม่